bejelentkezés hiba

hello öszegyüjtötem hibaüzeneteket nekem nem mond semit de remélm másnak igen és tud segiteni hol rontotam el az alapjáta blognak! lényeg az hogy bejelentkezek és uána ezt dobja fel nem pedig profolt meg hogy megváltoztassam jelszót!

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-config.php:1) in /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-login.php on line 255Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-config.php:1) in /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-login.php on line 267Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-config.php:1) in /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-includes/pluggable.php on line 649Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-config.php:1) in /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-includes/pluggable.php on line 650Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-config.php:1) in /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-includes/pluggable.php on line 651Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-config.php:1) in /mnt/md1/public/f/o/forstplay/wp-includes/pluggable.php on line 850

HASZNÁLD A KERESőT!!!

:slight_smile: http://forum.word-press.hu/post/11731/#p11731

nekem enyi van elmentve töbit kitürültem de igy most végzetes hiba van bejelentkezés helyett!<?php

/**
 • The base configurations of the WordPress.

  *
 • This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
 • Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
 • visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
 • wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.

  *
 • This file is used by the wp-config.php creation script during the
 • installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file
 • to “wp-config.php” and fill in the values.

  *
 • @package WordPress

  /  // ** MySQL be??ll?t??sok - Ezeket a szolgálatódtól szerezheted be ** //

  /
  * Adatb??zisod neve /

  define(‘DB_NAME’, ‘forstplay’);  /
  * MySQL felhasználóneved /

  define(‘DB_USER’, ‘forstplay’);

  /
  * MySQL jelsz??. /

  define(‘DB_PASSWORD’, ‘++++++++++’);  /
  * MySQL hoszneved /

  define(‘DB_HOST’, ‘mysql’);  /
  * Database Charset to use in creating database tables. /

  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);  /
  * The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */

  define(‘DB_COLLATE’, ‘’);