Admin felület nem jelenik meg

Sikeresen elkészült a blogom, (rájöttem, hogy mit rontottam el a wp-configban), de sajnos az admin felület helyett ezt a hibaüzenetet írja ki:Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/divaihu1/public_html/wp-config.php:1) in /home/divaihu1/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 850Mi lehet a probléma?

Már pedig a wp-configban te valami hibát még bennhagytál.

… és már 1001 alkalommal volt róla szó, itt, a Fórumban. :frowning:A kereső használata díjmentes… :wink:http://forum.word-press.hu/search/785744228/

Bocsi, de tegnap voltam itt először. És különben is, nő vagyok, ráadásul szőke, úgyhogy egy kis elnézést kérek. smile.gif

Esetleg, ha nem nagy szemtelenség leírom, hátha…

<?php

/**
 • The base configurations of the WordPress.

  *
 • This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
 • Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
 • visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
 • wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.

  *
 • This file is used by the wp-config.php creation script during the
 • installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file
 • to “wp-config.php” and fill in the values.

  *
 • @package WordPress

  /  // ** MySQL beállítások - Ezeket a szolgálatódtól szerezheted be ** //

  /
  * Adatbázisod neve /

  define(‘DB_NAME’, ‘divaihu1_divat’);  /
  * MySQL felhasználóneved /

  define(‘DB_USER’, ‘divaihu1_marcsi’);

  /
  * MySQL jelszó /

  define(‘DB_PASSWORD’, ‘ez tuti, hogy jó’);  /
  * MySQL hoszneved /

  define(‘DB_HOST’, ‘server2.mysql-host.eu’);  /
  * Database Charset to use in creating database tables. /

  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);  /
  * The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */

  define(‘DB_COLLATE’, ‘’);

Drága Foltos.

Az, hogy nő vagy, meg hogy szőke és elnézést is tudsz kérni, még nem mentség.

Légyszives, vedd a fáradságot, /alár holnap reggel, miután kipihented magad/ és keresd meg a megoldást, mert bár Győző túloz egy kicsit, mert csak 998-szor volt erről szó.

Meg fogod találni. Ügyes vagy. A Copy/Paste is milyen jól megy! :wink:

BOM header gyanus :slight_smile: