A magyar nyelv beállítása

Sziasztok!Nem értem miért de a magyar nyelvű legújabb verzió teleőpítése után nem magyar nyelvű a word pressem. Ezt hol tudom módosítani?

Van még valami. A wp.config mappát a leírtak szerint állítottam be és módosítottam a leírtak szerint de a WLANG konstanst nem találtam… Ezt hol keresnem?Segítsetek ha valaki ezt tudja!Üdv:Fidó

Fido:ez a wp-config.php vége:

Code:

/**

* WordPress Database Table prefix.

*

* You can have multiple installations in one database if you give each a unique

* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!

*/

$table_prefix = 'wp_';/**

* WordPress Localized Language, defaults to English.

*

* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen

* language must be installed to wp-content/languages. For example, install

* de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German

* language support.

*/

define ('WPLANG', 'hu_HU');/* That's all, stop editing! Happy blogging. *//** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */

if ( !defined('ABSPATH') )

define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');/** Sets up WordPress vars and included files. */

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Köszönöm a gyors válaszodat!ÜdvFidó

szivesen :slight_smile: